Monitor Polski

M.P.2019.661

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 maja 2019 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 232/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25 i 730) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Jamborski Marek Wojciech, 2. Rams Adam, 3. Stefański Maciej Armin, 4. Szczepankiewicz Paweł,

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Burek Iwona Mariola, 6. Daniluk Bogdan Tadeusz, 7. Gabrysiak Tomasz Andrzej, 8. Kaliński Bartosz Jan, 9. Klimiuk Katarzyna, 10. Kosmala Krystyna Zdzisława, 11. Michalski Roman Jan, 12. Mirakowski Tomasz Bogdan, 13. Skrabaczewski Piotr Józef, 14. Subocz Andrzej Piotr, 15. Wróbel Szymon Radosław, 16. Ziomek Grzegorz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Grzybowski Paweł, 18. Stępień Elżbieta Anna.