Monitor Polski

M.P.2018.783

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 czerwca 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 226/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Kołkowicz Jan, 2. Malczyk Mieczysław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Matysek Jan, 4. Morta Piotr Paweł, 5. Niczyperowicz Teresa Maria,

pośmiertnie

6. Kuliński Mieczysław Krzysztof, 7. Niczyperowicz Jerzy Feliks,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Czyż Mieczysław, 9. Danecki Marek Andrzej, 10. Kuźmak Mirosława Maria, 11. Łazuch Marian Michał, 12. Sajdak Adam Piotr, 13. Szołtysik Jan Ewald, 14. Thiel Ryszard, 15. Żelazko Edward Marian, za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Kuś Eugeniusz Mieczysław, 17. Nowrot Monika, 18. Orzeł Barbara Kryspina, 19. Skwirowski Jerzy, 20. Słoń Elżbieta Jadwiga, 21. Trzeciak Stanisław Włodzimierz, na wniosek Wojewody Małopolskiego 22. Jasiewicz Zdzisław Maciej.