Monitor Polski

M.P.2018.601

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 139/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bulc Andrzej,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Olechnowicz Ryszard Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Adamas Jacek, 4. Eberhardt Maria Elżbieta, 5. Górska Barbara Wacława, 6. Iwanicki Grzegorz Lucjan, 7. Kicman Andrzej Ryszard, 8. Kuźniar Andrzej Wojciech, 9. Majka Janusz Wiesław, 10. Olszewska Krystyna, 11. Pamuła Tadeusz Andrzej, 12. Rokicki Franciszek, 13. Urbankowska Ludmiła,

pośmiertnie

14. Eberhardt Grzegorz Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Mielniczuk Andrzej Zbigniew, 16. Wysocka-Parzyszek Maria.