Monitor Polski

M.P.2018.374

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 lutego 2018 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 36/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Kapusta-Zaniewski Jan,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Gliszczyński Jan,

pośmiertnie

3. Hawrysz Kazimierz Michał, 4. Jankowski Józef, 5. Slaski Ludwik,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Gadzała Czesław, 7. Głusiec Henryk, 8. Murkies Adelajda,

pośmiertnie

9. Rośkowicz Józef,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,

za działalność kombatancką i społeczną:

10. Deniziak Lucjan, 11. Fuławka Franciszek,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,

za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

12. Woliński Ludwik,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych

obywatel Związku Australijskiego

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Nadel Julius,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Jardel Ferdynand Edward,

pośmiertnie

15. Woźniak Maria Irena.