Monitor Polski

M.P.2018.170

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lutego 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 597/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 2303) odznaczeni zostają:

obywatelka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Wielkiej Brytanii, za rozwijanie polskiej oświaty

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Grocholewska Maria Irena,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatel Bośni i Hercegowiny

za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Bośnią i Hercegowiną

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Kovačević Duško,

obywatel Republiki Czeskiej

za zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy naukowej i uczelnianej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Jirásek Jiří,

obywatel Królestwa Hiszpanii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-hiszpańskiej współpracy naukowej i badań historycznych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Orella Martínez José Luis,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. ks. Kurowski Andrzej,

za zasługi w działalności polonijnej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i działalność charytatywną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Arsenowicz Krzysztof Marian,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, za popularyzowanie polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Szymczyk Alina.