Monitor Polski

M.P.2018.165

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lutego 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 593/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 2303) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Makarczyk Wacław Tomasz, 2. Sokołowski Lech,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Frączek Barbara Franciszka, 4. Gogacz Mieczysław Stanisław, 5. Gutowski Jan Grzegorz, 6. Marczak Jan Edward, 7. Sobczak Krystyna, 8. Staniszewski Michał,

pośmiertnie

9. Burakowski Alfred Lech, 10. Nowak Józef Marian,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Kiślak Janusz Grzegorz, 12. Król Zygmunt Konrad, 13. Lipiński Norbert Daniel, 14. Liszewski Ryszard, 15. Mutrynowski Zbigniew, 16. Sadowski Wojciech Janusz, 17. Sieluk Józef, 18. Stachewicz Włodzimierz Henryk, 19. Starzak Stanisława Zofia, 20. Szyma Małgorzata, 21. Śleszyńska Jadwiga Helena, 22. Wszędyrówny Marian,

pośmiertnie

23. Naftyński Edward Maciej, 24. Wiśniewski Krzysztof,

za wybitne zasługi w dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

25. Wattson Jerzy Wacław,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Cichy Andrzej Marek, 27. Kałuski Wiesław Jacek.