Monitor Polski

M.P.2017.802

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 czerwca 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 286/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Dubaniowski Jan Karol,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Benett John Raymond, 3. Bortkiewicz Wanda, 4. Piaskowski Czesław,

pośmiertnie

5. Florek Michał Marian, 6. Iłłakowicz Jerzy Olgierd, 7. Lewsza Adolf,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Kimsa Jan, 9. Klimkiewicz Zygmunt, 10. Kochanowski Edward, 11. Michałowski Czesław, 12. Ostrowska Stefania Franciszka, 13. Prochot Monika, 14. Trot Witold,

pośmiertnie

15. Staniszewski Józef, 16. Wierzchoń Kazimierz,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Kołkowski Włodzimierz Władysław, 18. Minias Janina, 19. Zastróżna Eugenia Teresa,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Mackiewicz Leonard,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Michalski Czesław, 22. Wieleba Bronisław.