Monitor Polski

M.P.2017.742

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 maja 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 222/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej, samorządowej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Reginiewicz Waldemar,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Barański Paweł Piotr, 3. Leoniak Jerzy,

pośmiertnie

4. Frankenstein Kazimierz Józef,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej, samorządowej i społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Woszczyk Konrad,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Pieńkos Marek Felicjan.