Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.356

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lutego 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 64/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Bukowski Edmund, 2. Flame Henryk, 3. Olechnowicz Antoni,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Mościcki Franciszek, 5. Pełka Józef, 6. Peregończuk Jan, 7. Staszyński Wacław,

pośmiertnie

8. Kołodziej Józef, 9. ks. Marszałek Rudolf,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Chrostowski Franciszek, 11. Cierluk Józef, 12. Fosiewicz Franciszek, 13. Gawęda Stefan, 14. Idźkowski Stanisław, 15. Kiziak Dominik, 16. Lisowski Jan, 17. Łazicka Elżbieta, 18. Muszyński Edmund, 19. Nowakowski Tadeusz, 20. Przastek Regina Stanisława, 21. Purkiewicz Edward, 22. Turski Stanisław,

pośmiertnie

23. Bąk Jan, 24. Bodzek Adam Władysław, 25. Dąbrowski Henryk, 26. Dąbrowski Stanisław, 27. Kraus Zdzisław, 28. Latoszek Władysław, 29. Przewoźnik Jan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

30. Lipiński Kazimierz, 31. Wesoły Edmund,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Wołodźko Zygfryd,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Kuraś Józef Władysław,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Oleszczuk Szczepan,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Skrzypek Jan.