Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.158

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 604/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 grudnia 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Pabińska Anna Stanisława, 2. Proba Renata Krystyna,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Bułgarii

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Stojkow Emilia Aniela,

obywatel Republiki Cypru

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-cypryjskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Zenonos Andreas,

obywatel Czarnogóry

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-czarnogórskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Bašić Ramiz,

obywatel Królestwa Danii

za zasługi w niesieniu pomocy poszkodowanym podczas powodzi w Polsce w maju i czerwcu 2010 roku

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Mortensen Ejgil Boye,

obywatel Republiki Ekwadoru, Królestwa Hiszpanii i Republiki Włoskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-ekwadorskiej współpracy, za popularyzowanie polskiej kultury w Ameryce Łacińskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Rizzo Pastor Francisco Pablo,

obywatel Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Buhler Pierre,

obywatel Republiki Kolumbii

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Rodriguez Ardila Néstor,

obywatel Republiki Korei

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-koreańskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Hong Ji-in,

obywatelka Mongolii

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i literatury, za działalność na rzecz społeczności polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Janchivsembee Altangerel,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy wojskowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. płk Kiser Klaus-Peter,

obywatel Republiki Słowackiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-słowackiej współpracy wojskowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. gen. bryg. Balciar Ján,

obywatel Królestwa Szwecji

za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14. Lundin Jan Erik Mikael.