Monitor Polski

M.P.2017.114

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 534/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 listopada 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Francuskiej

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz Polonii francuskiej oraz propagowanie polskiego ruchu harcerskiego

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Szcześniewski Henryk Jerzy,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych i kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Dolata Lech Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Kaluzinski Alfred.