Monitor Polski

M.P.2017.93

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 425/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 września 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i stworzenie ważnego ośrodka twórczości artystyczno-intelektualnej miasta Krakowa

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Skrzynecki Piotr Cezary,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Szałapak Anna Małgorzata, 3. Wójcicki Jacek Jan,

za zasługi w działalności na rzecz polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Ferster Piotr Andrzej, 5. Kalinowska Tamara Bożena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Maurer Aleksandra Maria, 7. Raj Zbigniew Maciej, 8. Wnuk-Krzyżanowska Ewa Magdalena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Odrowąż Wysocki Jerzy Marian, 10. Półtorak Michał Andrzej.