Monitor Polski

M.P.2016.1211

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 467/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 października 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Mikołajczak Jan Teodor, 2. Zieliński Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Górecki Mirosław Stanisław, 4. Łabuz Stanisław, 5. Tokarczyk Ryszard Witold, 6. Zielazny Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Jastrzębska Daniela Marianna, 8. Kwiatkowska Helena, 9. Wójcik Marian.