Monitor Polski

M.P.2016.1056

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 431/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 września 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Jaworski Jacek Mieczysław, 2. Wójcik Marek Wojciech,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Gemba Franciszek, 4. Jaworska Barbara Ewa, 5. Majdzik Ryszard, 6. Mrozinkiewicz Bożenna Maria, 7. Rochowicz Kazimierz Franciszek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Brysiak Roman, 9. Brzeźniak Stanisław, 10. Górski Mirosław Andrzej, 11. Ingersleben Irena, 12. Kałudzińska Teresa Helena, 13. Lubaszewski Tadeusz, 14. Mikułan Tadeusz, 15. Naworski Leszek Ignacy, 16. Surowiec Zbigniew, 17. Teodorowicz Halina, 18. Ulewicz Bożenna,

pośmiertnie

19. Duszak Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Darski Witold Marian, 21. Jakubów Janusz Antoni, 22. Nydziński Wiesław Jerzy, 23. Pietraszewski Wiesław Mieczysław, 24. Żbikowski Leon,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Gruszka Ryszard Stanisław.