Monitor Polski

M.P.2016.609

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 207/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 maja 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego rolnictwa, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w pracy społecznej i związkowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Ludwikowski Edward Antoni, 2. Mikołajczyk Ryszard Kazimierz, 3. Sotomska Janina Aleksandra, 4. Wroński Józef,

pośmiertnie

5. Żurawski Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Buszta Halina Zdzisława, 7. Dembiński Marian, 8. Dęga Jerzy Kazimierz, 9. Dzitkowski Henryk, 10. Gomółka Jan, 11. Gutowski Józef, 12. Korwin-Kochanowski Piotr Tadeusz, 13. Mackiewicz Zbigniew Władysław, 14. Obrocki Zbigniew Tomasz, 15. Rak Witold Kazimierz, 16. Rogacka Regina, 17. Sidor Antoni, 18. Sośnicki Józef, 19. Wasilewski Zdzisław Józef, 20. Wojciów Marian,

pośmiertnie

21. Turek Jan,

za zasługi dla rozwoju polskiego rolnictwa, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w pracy społecznej i związkowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Białkowski Jan, 23. Bodak Jan, 24. Bokota Jan Michał, 25. Ciereszko Witold, 26. Knapik Ryszard Józef, 27. Kokoszka Józef, 28. Kosmal Edward, 29. Leszczyński Józef, 30. Pasionek Marian, 31. Ruszkowska Irena, 32. Sokół Paweł Jan, 33. Wesół Władysław, 34. Zieliński Stanisław Jan, 35. Zygan Jarosław.