Monitor Polski

M.P.2016.528

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 marca 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 120/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Węgier:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy i przyjaznych stosunków:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Jeszenszky Géza,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Németh Szilárd István,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Budai László, 4. Kriston Béla,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska węgierskiej Polonii, za rozwijanie polsko-węgierskiej współpracy:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Soltész Miklós,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Kraszlán István, 7. Tircsi Richárd,

za wybitne zasługi w krzewieniu prawdy historycznej oraz upowszechnianiu wiedzy o Zbrodni Katyńskiej:

8. Gyüdi Sándor, 9. Király László Endre, 10. Kozma Gábor János, 11. Polner Zoltán,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska węgierskiej Polonii, za rozwijanie polsko-węgierskiej współpracy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Bárkányi Tamás, 13. Bátori Zsolt, 14. ks. Bese Gergö Péter, 15. Buskó András, 16. Rémiás István,

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o wspólnej historii Polski i Węgier

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Rotár Krisztina,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali na Węgrzech:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska węgierskiej Polonii, za rozwijanie polsko-węgierskiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

18. Korek Eugeniusz,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska węgierskiej Polonii, za rozwijanie polsko-węgierskiej współpracy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Hardy Olivér Tamás, 20. Keményffyné-Krawczun Halina, 21. Leszkó Małgorzata Danuta, 22. Modrzejewska Ewa Krystyna, 23. Németh Anna, 24. Pál Barbara, 25. Polak Andrzej, 26. Priszler Stanisława Kazimiera, 27. Soboltyński Małgorzata Maria, 28. Wesolowski Korinna Katalin,

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier:

29. Floriańska Jadwiga, 30. Tánczosné Minda Marianna.