Monitor Polski

M.P.2016.330

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lutego 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 63/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Niemczech, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Minkiewicz Władysław Antoni, 2. Zembrzuska-Wysocka Irmina, 3. Żurek Bogdan Paweł,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Felchnerowska Magdalena Dominika,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Niemczech, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Bezuszko Maria Urszula, 6. Halemba Andrzej Jan, 7. Hojsak Zofia Genowefa, 8. Jackiewicz Jolanta, 9. Lewandowska Aneta, 10. Sularz Jolanta Agata, 11. Zielińska Monika.