Monitor Polski

M.P.2016.306

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 stycznia 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 32/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. Dołhań Zbigniew,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Bober Andrzej Witold, 3. Mosio Leon, 4. Pawlicka Janina, 5. Skowroński Janusz Witold, 6. Znamierowski Alfred,

pośmiertnie

7. Błażewicz Bohdan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Błażewicz-Brzechowska Katarzyna Józefa, 9. Krajnik Janusz Marek, 10. Kruk Erwin, 11. Płotek Zdzisław, 12. Skrabski Robert Maciej, 13. Żurawicki Waldemar,

pośmiertnie

14. Cynalewska Helena,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

15. Nowak-Grębska Maria,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Grębski Jerzy, 17. Kalinowski Aleksander, 18. Warakomski Jan, 19. Wasilewski Edward, 20. Widliński Andrzej Bogdan.