Monitor Polski

M.P.2015.608

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 maja 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 168/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych, za działalność na rzecz rozwoju rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Jeantet Thierry Daniel,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatel Zjednoczonych Emiratów Arabskich

za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Al Rahmah Asim Mirza A1i Mohamed,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy i dobrosąsiedzkich stosunków:

3. Leiber Christian, 4. Rheinländer Hans-Dieter, 5. Rheinländer Rieta-Helga, 6. Schattkowsky Ralph,

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury

7. Haase Jürgen,

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

8. Laborey Annette,

za zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy regionalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Wallner Heinrich,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Stockhammer Renate,

pośmiertnie

11. Stockhammer Franz,

obywatelka Republiki Federalnej Niemiec zamieszkała w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Wielkiej Brytanii, za kultywowanie polskiej kultury i dziedzictwa narodowego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Bauer Cornelia Maria Josefa.