Monitor Polski

M.P.2015.449

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 marca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 90/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

za wybitne zasługi w niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym i potrzebującym, za wspieranie polskich ośrodków pomocy społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Ogger Hans-Michael,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w popularyzowaniu wiedzy o Polsce, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej

2. Hartmann Karl,

za zasługi w niesieniu pomocy humanitarnej dla polskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, za działalność na rzecz społeczności powiatu szczycieńskiego

3. Koepke Werner,

za zasługi w niesieniu pomocy humanitarnej Polakom w czasie stanu wojennego

4. Mirwa Adelheid,

za zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy naukowej i uczelnianej

5. Sabarth Barbara, obywatel Federacji Rosyjskiej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz kształtowania polsko-rosyjskich przyjaznych stosunków, za popularyzowanie polskiej kultury i języka polskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Krivobokov Siergiej.