Monitor Polski

M.P.2020.431

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 lutego 2020 r.
o nadaniu orderów

Rej. 40/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju kultury muzycznej, za popularyzowanie polskiego dziedzictwa kulturowego oraz działalność na rzecz edukacji artystycznej dzieci i młodzieży

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Danielewicz Danuta Izabela, 2. Danielewicz Witold Józef Walery,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

3. Górecki Krzysztof Kazimierz,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i badawczej w dziedzinie ochrony upraw rolniczych

4. Grzesiak Piotr Tadeusz,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i literatury, za osiągnięcia w pracy twórczej

5. Lizakowski Adam,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

6. Otto Tadeusz Jan,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz pomocy Polakom na Wschodzie, za działalność publiczną i społeczną oraz propagowanie postaw patriotycznych:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Chmielowska Janina Jadwiga,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Hlebowicz Piotr Jan,

za wybitne zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz wspierania rozwoju nauk farmaceutycznych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Klima Piotr Paweł.