Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2020.155

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lutego 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 grudnia 2019 r.
o nadaniu orderów

Rej. 612/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich odznaczeni zostają

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Broczek Franciszek, 2. Broczek Jadwiga, 3. Broczek Leonard, 4. Dworczyk Halina, 5. Dworczyk Marian, 6. Kossower-Rozencwajg Emilia, 7. Pajewski Teodor.