Monitor Polski

M.P.2019.1004

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
o nadaniu orderów

Rej. 433/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia zagrożonych wykluczeniem społecznym

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. Bąk Krzysztof Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej:

2. Józefowicz Janusz Władysław,
3. Strobel Janusz Stanisław,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej, za pracę dziennikarską i radiową

4. Wiemik Marek Bronisław.