Monitor Polski

M.P.2019.944

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lipca 2019 r.
o nadaniu orderów

Rej. 381/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną

1. Gwiazda Zbigniew Ryszard,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej, literackiej i twórczej, za krzewienie polskiej kultury

2. ks. Wojtowicz Kazimierz Jan,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

3. Burchacki Tadeusz.