Monitor Polski

M.P.2019.924

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2019 r.
o nadaniu orderów

Rej. 369/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Austrii

za wybitne zasługi w upamiętnianiu polskich ofiar obozu koncentracyjnego Wiener Neudorf-Guntramsdorf, za działalność na rzecz środowiska polonijnego w Austrii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Tutschek Josef,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej, za wspieranie dialogu polsko - niemieckiego

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Woidke Hubert Dietmar.