Monitor Polski

M.P.2019.922

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lipca 2019 r.
o nadaniu orderów

Rej. 360/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Romocki Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Januszewicz Halina Kazimiera,
3. Kulma Jan,
4. Rolkę Tadeusz,
5. Żukowska Danuta Maria.