Monitor Polski

M.P.2019.909

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lipca 2019 r.
o nadaniu orderów

Rej. 344/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kamiński Grzegorz Jerzy, 2. ks. Łubik Mirosław Błażej, 3. Zych Roman,

pośmiertnie

4. Bogacz Ksawery Franciszek,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Adamska Grażyna Teresa, 6. Kosturowski Zdzisław, 7. Łapanowski Józef, 8. Mierzwa Andrzej, 9. Olszówka Zygmunt Kazimierz, 10. Przylepa Marian Jan, 11. Szewczyk Piotr Ryszard,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Harasim Dariusz, 13. Kagan Stanisław, 14. Kubrak Kazimierz Zygmunt, 15. Mielniczuk Stanisław Benedykt,

16. Potępa Bogusław Jan, 17. Roman Marian Czesław, 18. Rykowska Elżbieta.