Monitor Polski

M.P.2019.804

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 września 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2019 r.
o nadaniu orderów

Rej. 252/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25,7 30 i 992) za wybitne zasługi dla rozwoju sportów wysokogórskich, za promowanie imienia Polski w świecie odznaczeni zostają

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bielecki Adam Radosław, 2. Botor Jarosław Leszek, 3. Tomala Piotr, 4. Urubko Denis.