Monitor Polski

M.P.2019.101

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 505/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Kapituły Orderu Orła Białego, jako wyraz najwyższego szacunku wobec znamienitych zasług poniesionych dla chwały, dobra i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, z okazji Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczeni zostają

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

pośmiertnie

1. Banach Stefan, 2. ks. abp Baraniak Antoni, 3. ks. bp Bursche Juliusz, 4. Daszyński Ignacy, 5. Dmowski Roman, 6. ks. Fedorońko Szymon, 7. Konopacka-Matuszewska Halina, 8. Koprowski Hilary, 9. Korczak Janusz, 10. Kossak Wojciech, 11. Kossak Zofia, 12. Kryczyński Leon, 13. Makuszyński Kornel, 14. Małkowska Olga, 15. Małkowski Andrzej, 16. Mierzwa Stanisław, 17. Moraczewski Jędrzej, 18. Petrażycki Leon, 19. Rataj Maciej, 20. Reymont Władysław Stanisław, 21. Skłodowska-Curie Maria, 22. Sosabowski Stanisław, 23. Steinberg Baruch, 24. Szymanowski Karol, 25. Żeromski Stefan.