Monitor Polski

M.P.2019.90

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 października 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 472/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej oraz na rzecz upamiętniania historii Kresów Wschodnich

1. Orłowska-Sondej Grażyna Elżbieta,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej

2. Czerwiński Andrzej Ryszard,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

3. Bogdajewicz Piotr Ludwik, 4. Zajączkowski Bogdan,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz rozwoju leśnictwa

5. Kwiatkowski Wojciech.