M.P.2018.1073

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 375/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Austrii

za wybitne zasługi w upamiętnianiu polskich ofiar obozu koncentracyjnego w Guntramsdorf, za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Wöhrleitner Christian,

obywatel Republiki Słowenii

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej literatury, za rozwijanie polsko-słoweńskiej współpracy uczelnianej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Jež Nikołaj, obywatel Węgier

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy, za popularyzowanie polskiej kultury i historii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Tarlós István.