Monitor Polski

M.P.2018.1064

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 362/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o polskim czynie niepodległościowym, za działalność na rzecz rozwoju ruchu harcerskiego

1. Bukowski Krzysztof Justyn,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski i propagowanie postaw patriotycznych

2. Wiatr Antoni.