Monitor Polski

M.P.2018.696

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 lipca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 maja 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 188/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Jakson Waldemar,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Bieniek Władysław Piotr, 3. Bieszczad Stefan, 4. Krzanowski Wacław Henryk, 5. Lisius Gabriela Ewa, 6. Lisowski Paweł, 7. Łuczak Stanisława, 8. Majkut Lesław Jan, 9. Potkański Tomasz, 10. Wasążnik Zdzisława.