Monitor Polski

M.P.2018.606

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 145/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w niesieniu pomocy osobom potrzebującym, za działalność społeczną i charytatywną

1. Rak Prakseda Marzena, s. Michaela,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Hiszpanii, za osiągnięcia naukowe w dziedzinie teologii

2. ks. Raczkiewicz Marek Andrzej,

za wybitne zasługi w promowaniu Polski na świecie, za propagowanie polskich tradycji kulinarnych

3. Wawrzyniak Damian,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Stanach Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w niesieniu oświaty wśród społeczności polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, za upowszechnianie wiedzy o Polsce

4. Drąg-Korga Iwona Anna,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Turcji

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej w Stambule, za popularyzowanie polskiego dziedzictwa kulturowego

5. Ohotski Daniel, obywatel Ukrainy

za wybitne zasługi w krzewieniu polskości na Bukowinie, za osiągnięcia naukowe w dziedzinie historii i działalność polonijną

6. Strutynskyy Vladyslav,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatelka Republiki Mołdawii

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za upowszechnianie wiedzy o Polsce

7. Usova Elena.