Monitor Polski

M.P.2018.356

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 stycznia 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 15/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 2303), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Austrii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polskiej kultury, za osiągnięcia w działalności wydawniczej, za wspieranie przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Sosnowski Leszek,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Francuskiej

za wybitne zasługi dla środowiska polonijnego we Francji, za niesienie posługi duszpasterskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. ks. Rzeszuto Edwin,

obywatel Królestwa Hiszpanii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-hiszpańskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Núñez Martinez Agustin,

obywatelka Kanady zamieszkała na Jamajce

w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-jamajskiej współpracy, za promowanie Polski w świecie

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Cousins Irena.