Monitor Polski

M.P.2018.355

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 stycznia 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 14/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 2303) za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Choszcz Elżbieta Konstancja, 2. Gugulski Marcin Norbert,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Grabowski Krzysztof Michał, 4. Kostrzewa-Zorbas Wiesława Helena, 5. Romański Stanisław, 6. Sokołowski Andrzej Zdzisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Krzykowski Waldemar Zbigniew, 8. Kurek Andrzej, 9. Oksiędzki Zbigniew, 10. Sokólski Zygmunt Augustyn, 11. Wawrzyńska Grażyna Ewa.