Monitor Polski

M.P.2018.155

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 grudnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 581/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej

za zasługi w działalności na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bednarczuk Danuta, 2. Peterko Anna Mariola, 3. Siudek Mariusz, 4. Supeł Dariusz Włodzimierz, 5. Wolski Janusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Chmielewski Paweł, 7. ks. Jurkowski Wojciech Tadeusz, 8. Klepacz Rafał, 9. Kreczmańska Jolanta Anna, 10. Kulczyk-Prus Emilia Ewa, 11. Maciejewski Grzegorz Paweł, 12. Marcinkowska Małgorzata, 13. Marczuk Mariola Anna, 14. Nowak Anna Maria, 15. Patorska-Grzelewska Natalia, 16. Piekarz Anna Izabela, 17. Sielicka Edyta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Bagiński Michał, 19. Bezdzietny Mariusz, 20. Gilewska Eliza, 21. Glebko Artur Paweł, 22. Grabowski Maciej, 23. Gzyl Karol, 24. Hałatek Anna Maria, 25. Handorf Grzegorz Ireneusz, 26. Kucińska Katarzyna Krystyna, 27. Kruszona Zbyszko, 28. Kubat Małgorzata, 29. Kujaczyński Tomasz Jacek, 30. Kurek Aleksandra Janina, 31. Michalak Włodzimierz, 32. Rejmer Tomasz Kajetan, 33. Rumińska Maria Magdalena, 34. Schwarz-Wolska Dorota, 35. Sikorska Justyna Anna, 36. Siłuszek Agnieszka Marta, 37. Tylewska-Nowak Beata, 38. Walkowiak Artur Grzegorz, 39. Wojtas Jarosław Andrzej, 40. Wojtkiewicz Krzysztof, 41. Zawisza Bartosz Michał,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Gach Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Dufek Marianna Bogna, 44. Łukaszek Adam, 45. Nowojska Krystyna Elżbieta, 46. Patlewicz Waldemar Janusz, 47. Rotter-Kozera Violetta Ewa, 48. Styś Marek Antoni, 49. Toboła Krzysztof,

na wniosek Głównego Inspektora Farmaceutycznego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Perycz Marta Katarzyna, 51. Walenciuk Barbara,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za upamiętnianie historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Konieczny Mirosław Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Trociuk Marzena Zdzisława,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Majda Jacek Artur,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Nehring-Gugulska Magdalena Marta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Górecka Anna,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, za osiągnięcia sportowe:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Załomski Jerzy Zenon,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Barwińska Anna, 59. Kazberuk Edyta, 60. Ruszkiewicz Krzysztof Andrzej, 61. Zarzecka Wioleta,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Gochna Andrzej,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa wodnego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Śliwiński Mirosław Tadeusz,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz pielęgnowania polskiej pamięci historycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Socha-Borzestowski Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Chmielewski Andrzej,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, za osiągnięcia sportowe

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Chabel Wiktor Andrzej, 67. Hoffmann Maciej.