Monitor Polski

M.P.2018.48

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 października 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 509/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-fińskiej współpracy odznaczeni zostają obywatele Republiki Finlandii:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Lohela Maria,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Heimonen Matti, 3. generał broni Kivinen Timo, 4. podpułkownik Toivonen Petri,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Haukkala Hiski, 6. Joenusva Marja, 7. pułkownik Kurvinen Ahti, 8. Makkonen Katri, 9. podpułkownik Seppälä Pasi, 10. Seristӧ Hannu, 11. Talonpoika Liisa,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. komandor podporucznik Brunberg Jan, 13. major Puiras Jari.