Monitor Polski

M.P.2018.39

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 października 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 487/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich, odznaczeni zostają

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Drzał Alicja Wiesława, 2. Jarosz Józef, 3. Kac Stanisława Danuta, 4. Kurek Tadeusz, 5. Leszczyński Stanisław, 6. Roztropowicz-Szkubel Stanisława, 7. Szymczyk Anna, 8. Trębacz Kazimiera Joanna,

pośmiertnie

9. Goleń Stanisław, 10. Wolska Wincentyna Maria, 11. Wolski Stanisław.