Monitor Polski

M.P.2017.1095

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 września 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 445/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian ustrojowych w Polsce, za niezłomność w dążeniu do demokratyzacji życia publicznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Rozpłochowski Andrzej Ryszard,

za wybitne zasługi w działalności związkowej, społecznej i charytatywnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Głowacki Stanisław Zygmunt,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju międzynarodowego transportu drogowego, za działalność społeczną i charytatywną

3. Byglewski Adam,

za wybitne zasługi w krzewieniu polskości oraz działalność na rzecz środowisk polonijnych

4. Nabrdalik Halina Maria.