Monitor Polski

M.P.2017.1091

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 września 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 433/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Kazachstanu

za wybitne zasługi na rzecz dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego, za działalność na rzecz polskiej mniejszości narodowej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. ks. Hoinka Stanisław Marian,

obywatele Republiki Kazachstanu

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej mniejszości narodowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Abermit Władimir Fridrichowicz, 3. Chervinskiy Oleg.