Monitor Polski

M.P.2017.1071

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 sierpnia 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 407/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za wybitne zasługi w działalności artystycznej i twórczej, za promowanie polskiej kultury i sztuki odznaczeni zostają obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Dusza Edward Leszek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Chojnowska Elżbieta Grażyna, 3. Kruszewska Mirosława Maria, 4. Nowak Aleksandra Kazimiera.