Monitor Polski

M.P.2017.1047

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 284/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Konturek Stanisław Jan,

za wybitne zasługi w propagowaniu wartości patriotycznych i działalności naukowo-publicystycznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Szczurek Zbigniew Stefan.