Monitor Polski

M.P.2017.896

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 września 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lipca 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 335/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności misyjnej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej i społecznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. bp Stanula Czesław Stanisław,

za wybitne zasługi w krzewieniu wartości duchowych i narodowych, za ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. ks. Byrski Jan.