Monitor Polski

M.P.2017.779

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 254/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej kultury i języka polskiego, za działalność na rzecz środowisk polonijnych

1. Majewski Kazimierz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych i kombatanckich

2. Mazan Bronisława.