Monitor Polski

M.P.2017.354

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 62/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lutego 2017 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej na rzecz ochrony zdrowia publicznego oraz w działalności naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych odznaczeni zostają:
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Krzakowski Maciej Jerzy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Cichocki Andrzej, 3. Rutkowski Piotr Łukasz.