Monitor Polski

M.P.2017.338

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 43/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 stycznia 2017 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz kształtowania państwa prawa, za wieloletnią działalność państwową i publiczną, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz na rzecz rozwoju polskiego żeglarstwa

1. Rościszewski Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz kształtowania państwa prawa, za wieloletnią działalność państwową i publiczną oraz aktywność publicystyczno-naukową

2. Wojciechowski Janusz Czesław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz kształtowania państwa prawa, za działalność publiczną i społeczną oraz naukową w dziedzinie prawa

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Dziurda Marcin.