Monitor Polski

M.P.2017.329

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 34/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 stycznia 2017 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy i przyjaznych stosunków

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Węgier i Republiki Słowackiej

1. Gyurcsík Iván,

obywatele Węgier:

2. Kövér László,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska węgierskiej Polonii, za rozwijanie polsko-węgierskiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Latorcai Csaba János.