Monitor Polski

M.P.2017.312

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 21/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 stycznia 2017 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Życińska Józefa Zofia,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Hryniewicz Olgierd, 3. Krawczak Maciej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Kacprzyk Janusz Aleksander, 5. Kutyłowski Mirosław Henryk, 6. Mazurek Aleksander Paweł, 7. Ślipek Zbigniew, 8. Zadrożny Sławomir Piotr,

pośmiertnie

9. Kajzer Lech Jerzy,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa i krzewienia idei czerwonokrzyskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Janeta Zbigniew,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Klarecki Krzysztof Bronisław, 12. Ogrodniczak Jan Antoni, 13. Sibiński Janusz Maciej,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz dokumentowania i pielęgnowania pamięci o historii Polski

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Kaczmarek Jan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

15. o. Rakoczy Bolesław Kazimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju informatyki

16. Hołyński Marek Bernard,

za wybitne zasługi w pracy na rzecz społeczności lokalnej, za działalność charytatywną i społeczną

17. Janowski Edmund Stanisław,

za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego

18. Kaczmarek Kazimierz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju ruchu harcerskiego:

19. Migacz Magdalena, 20. Pamuła Piotr, 21. Wójcik Wiesław Antoni,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, za działalność społeczną

22. Nowak Janusz Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju ratownictwa medycznego

23. Popławska Małgorzata Honorata,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za działalność społeczną

24. Rosiński Jerzy Marian,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, za działalność społeczną

25. Sieracka-Zięba Edyta Maria,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za zaangażowanie w promocję bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży

26. Stebelski Marian,

za wybitne zasługi w działalności dziennikarskiej i redakcyjnej

27. Szyma Tadeusz Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i farmacji

28. Tyski Stefan,

za wybitne zasługi w krzewieniu postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży

pośmiertnie

29. Gołda Andrzej Lech.