Monitor Polski

M.P.2016.1224

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 505/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 października 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostają:
KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Koba Roman,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Draczyński Kazimierz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Bóbr Adam Stanisław.